Siltgardin

Også kalt miljøgardin

watts, beach, wadden sea

Miljøgardinen som vi liker å kalle den fungerer som en  beskyttende barriere hvor den stanser partikler, mens vannet slippes gjennom. 

Installeres for å kunne kontrollere forurensning eller partikkelspredning i vannet.

 

Fordeler ved bruk av siltgardin

  • Kontrollerer og/eller hindrer partikkelspredning
  • Reduserer forurensning 
  • Beskytter miljø og dyreliv
Siltgardin
Siltgardin levert for kunde, Oslo 2021.

Sammen kan vi bekjempe forurensning

sea, ocean, wave

Menneskelig aktivitet og arbeid rundt om i hav og innsjøer  medfører ofte til blanding av havbunnssedimenter og partikler fra jordsmonn.

Disse partiklene binder som regel forurensning, noe som ikke er heldig for miljøet, men ved bruk av siltgardin beskytter vi dyrelivet og hindrer forurensning.

AB-DYKK SINE siltgardiner

Våre miljøgardiner kan gå opp til klasse fem og tilpasses alle formål.  Vi har kort leveringstid og om ønskelig monterer vi, og fjerner etter bruk.

Ta kontakt for mer informasjon og pristilbud. 

Siltgardin
Siltgardin levert for kunde, Oslo 2021.