ROV-tjenester

ROV er en allsidig arbeider som kan utføre flere kompliserte oppgaver på en trygg og kvalitetssikker måte. 

Også kalt en undervannsrobot

Ved kompliserte oppgaver eller situasjoner der det ikke egner seg å bruke dykker tar vi oss ned med undervannsroboten som sikrer at oppgaven blir utført uten at det er til verken fare eller skade for andre. 

Det skal være lønnsomt og trygt!

ROV
Inspeksjon av installert siltgardin, Oslo januar 2021.

Hva gjør en ROV?

Undervannsroboten kan dykke ned til 100meter uten tidsbekymring og utfører arbeidet på en miljøvennlig måte. 

Videoinspeksjon med 360graders fleksibilitet av skråg, havn, sjøledninger (innvendig og utvendig) o.l. 

Det kan også foretas bunnprøver, samt opprydning av mindre elementer på sjøbunnen slik som f.eks sykler og avfall. 

Hvorfor velge ROV-tjenester?

Prisgunstig og tidsbesparende. 

Hvorfor betale for et helt dykkerteam når ROV kan gjøre jobben like bra, men til halvparten av prisen?

Spørsmål?

Ta kontakt med oss om du lurer på noe eller ønsker pristilbud.